O nás

BONA OPERA s.r.o.,je personálna agentúra poskytujúca širokú škálu služieb v personálnej oblasti. Pomáhame spoločnostiam šetriť náklady a násobiť výnosy spojené s náborom a výberom vhodných zamestnancov, s ich rozvojom ako aj udržaním tých najlepších. Spoločnostiam aj jednotlivcom umožňujeme objaviť svoj potenciál a hľadaním vzájomnej súhry ho naplno využiť.

Pôsobíme aj ako agentúra dočasného zamestnávania na základe licencie ADZ....

Touto cestou pomáhame našim klientom pokryť výkyvy potreby pracovnej sily a našim zamestnancom tak umožňujeme vyskúšať si prácu u viacerých klientov a rozšíriť si tak pracovné skúsenosti.
Pri každej našej činnosti sa opierame o základné hodnoty, ktorými sú : otvorenosť, diskrétnosť, spoľahlivosť, rešpekt a individuálny prístup.
 

 

Oblasti poskytovaných služieb

Dočasné zamestnávanie

BONA OPERA s.r.o. ako zamestnávateľ poskytuje dočasné pridelenie svojich zamestnancov k iným zamestnávateľom. Zamestnávatelia tak majú možnosť doplniť si dočasný nedostatok pracovnej sily a zamestnanci majú možnosť nájsť si tak dlhodobú prácu, ktorá im najviac vyhovuje. Jedná sa prevažne  o pozície s nižšími kvalifikačnými požiadavkami, ktoré sa vyznačujú istou sezónnosťou. 

Nábor a výber

BONA OPERA s.r.o. je partnerom pri nábore nižšie kvalifikovanej pracovnej sily, kde je pre klientov dôležité obsadiť pracovné pozície v krátkom čase.

V oblasti výberu zamestnancov sa sústreďujeme na súhru požiadaviek a nárokov klienta a potenciálu kandidátov. K výberu zamestnancov pre našich klientov vždy pristupujeme tak, akoby sme vyberali zamestnancov do vlastných radov.

Projektové poradenstvo

Nábor a výber zamestnancov je dôležitou podmienkou pre úspešné smerovanie každej spoločnosti. Pre využitie potenciálu zamestnancov však nestačí uskutočniť profesionálny výber. Naši konzultanti sú pripravení byť partnerom pre našich klientov a poradiť im vo všetkých sférach, ktoré sa týkajú pracovnej sily.

Kurzy

Trh práce sa nachádza v období veľkých zmien. Neustále rastie dopyt zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile, po adaptabilných a cieľavedomých zamestnancoch. Jednou z možností ako uspieť pri výberových pohovoroch a zvýšiť svoju hodnotu pre budúceho zamestnávateľa je preukázať ochotu na sebe neustále pracovať. Napríklad doplnením vzdelania, rozšírením oblastí profesionálneho zamerania či prehĺbením svojich zručností. My vám k tomu radi pomôžeme prostredníctvom našich kurzov. Súčasná ponuka kurzov je určená predovšetkým jednotlivcom, no sme pripravení ponúknuť spoluprácu pri vzdelávaní aj spoločnostiam. Pre viac informácií o prebiehajúcich kurzoch nás prosím kontaktujte na našom telefónnom čísle +421 948 291 750.